Aangezichtsverlamming

Aangezichtsverlamming De nervus facialis of aangezichtszenuw Beide kanten van uw gezicht hebben een nervus facialis ofwel aangezichtszenuw. Deze zenuw zorgt voor de gelaatsexpressie van het aangezicht...
‣‣‣ Lees meer...

De ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een combinatie van drie klachten: Aanvallen van hevige draaiduizelingen. Slechthorendheid (vrij plots ontstaan). Oorsuizen (meestal t...
‣‣‣ Lees meer...

Duizeligheid

Duizeligheid Wat is duizeligheid? Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven.In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan het gevoel dat be...
‣‣‣ Lees meer...

Onderkaakspeekselklier

Operatie van de onderkaakspeekselklier (Glanula Submandibularis) De mens heeft twee onderkaakspeekselklieren, die samen met twee oorspeekselklieren (glandulae parotis) en twee ondertongspeekselklieren...
‣‣‣ Lees meer...

Oorspeekselklier

Operatie van de oorspeekselklier (Parotidectomie) De oorspeekselklier (glandula parotis) De oorspeekselklier (zie in de figuur: 1) is gelegen voor en onder het oor; het is de klier die bij de ziekte...
‣‣‣ Lees meer...

Het slaap-apneusyndroom

Het slaap-apneusyndroom Wat is het slaap-apneusyndroom? Een apneu is een pauze van de ademhaling van meer dan 10 seconden. Bij een klein deel van de snurkende mensen is de keelholte zo nauw dat h...
‣‣‣ Lees meer...

Snurken

Snurken Wat is snurken? Snurken wil zeggen dat bij het ademhalen tijdens het slapen een zagend, ruisend-brommend geluid gemaakt wordt. Dit geluid is soms zo sterk dat een partner, huisgenoot of zelfs...
‣‣‣ Lees meer...

Stem kinderen

Spraak-, stem- en taalstoornissen bij kinderen Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over stemproblemen bij kinderen. Als u recent bij een neus-, keel- en oorarts (nko-arts) bent geweest we...
‣‣‣ Lees meer...

Stemproblemen bij volwassenen

Stemproblemen bij volwassenen Hoe belangrijk is spreken? Spreken is bij mensen het meest gebruikte communicatiemiddel. In veel beroepen moeten mensen hun stem vaak gebruiken, bv. in het onderwijs en i...
‣‣‣ Lees meer...