Cochleair implantaat (CI)

Cochleair implantaat (CI) Inleiding Cochleaire implantatie is een operatie die bedoeld is voor dove en ernstig slechthorende volwassenen of kinderen. Doofheid en ernstige slechthorendheid is een beper...
‣‣‣ Lees meer...

De brughoektumor

De brughoektumor Inleiding Een brughoektumor, ook wel vestibularis-schwannoom of acousticusneurinoom genoemd, is een goedaardig gezwel uitgaande van de omhulling (zenuwschede) van de gehoor- en evenw...
‣‣‣ Lees meer...

Gehooronderzoek

Gehooronderzoek Inleiding Als een patiënt met klachten over het gehoor bij een nko-arts komt, zal een aantal vragen worden gesteld om het probleem beter te kunnen begrijpen. De vragen hebben onder and...
‣‣‣ Lees meer...

Oordruppels

Oordruppels Wanneer oordruppels? Oordruppels kunnen worden gebruikt ter behandeling van oorklachten, die veelal gepaard gaan met vochtige afscheiding uit een oor (loopoor). Indien een loopoor langer a...
‣‣‣ Lees meer...

Ooroperatie

Ooroperatie Inleiding Alvorens nader in te gaan op het "waarom", “wanneer” en "hoe", is het zinvol in het kort de werking van het oor uit te leggen. Het oor is globaal onder te verdelen in: De u...
‣‣‣ Lees meer...

Oorsmeer

Oorsmeer Inleiding Oorsmeer (oorwas, cerumen) wordt gemaakt in 1000-2000 oorsmeerklieren en vormt een mengsel met talg, haartjes en keratine (bestanddeel van huid) uit afgestoten huidschilfers. De sam...
‣‣‣ Lees meer...

Oorsuizen

Oorsuizen Wat is oorsuizen? Onder oorsuizen (tinnitus) verstaat men het horen in het hoofd van geluiden die niet van buitenaf komen. Alle vormen van geluid worden beschreven, van windgeruis tot gieren...
‣‣‣ Lees meer...

Plotselinge doofheid

Plotselinge doofheid Inleiding Eigenlijk is het beter te spreken van plotseling gehoorsverlies, omdat met doofheid strikt genomen volledig verlies van het gehoor wordt bedoeld. “Plotselinge doofheid”...
‣‣‣ Lees meer...

Slechthorendheid en hoortoestellen

Slechthorendheid en hoortoestellen Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de oorschelp en gehoorgang (uitwendig oor) bij ee...
‣‣‣ Lees meer...

Trommelvliesbuisjes

Trommelvliesbuisjes Inleiding Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is - vooral bij kinderen – een veel voorkomende chirurgische ingreep.Alvorens nader in te gaan op het "hoe" en "waarom" is het zinvol...
‣‣‣ Lees meer...