Oordruppels

Wanneer oordruppels?

Oordruppels kunnen worden gebruikt ter behandeling van oorklachten, die veelal gepaard gaan met vochtige afscheiding uit een oor (loopoor). Indien een loopoor langer aanhoudt dan een aantal dagen, kan behandeling met oordruppels gewenst zijn. Het gaat hier om een plaatselijke behandeling, waarbij de rest van het lichaam nauwelijks wordt betrokken of belast. Daarnaast kunnen ook andere behandeladviezen worden gegeven, zoals extra hygiënische maatregelen, waterpreventie (het vermijden van water in het oor) of een behandeling met een antibioticum via de mond. 
Er zijn een aantal ziektebeelden, waarbij oordruppels kunnen worden voorgeschreven:

1. Ontsteking van de uitwendige gehoorgang met jeuk en/of afscheiding.

Veelal is hier sprake van een oppervlakkige huidontsteking met verschijnselen van eczeem. Het gebruik van oordruppels dient hier om jeuk en/of een loopoor te behandelen. Het is belangrijk dat een eventuele trommelvliesperforatie (gaatje in het trommelvlies) bekend is bij de behandelend nkno-arts. Zie ook het volgende punt.

2. Vochtige afscheiding uit een oor met een gat in het trommelvlies of een trommelvliesbuisje.

Zowel bij een oor met een trommelvliesbuisje als bij een oor met een trommelvliesperforatie, kan een loopoor ontstaan door een infectie vanuit de neus of door een irritatie door (zwem-/bad-)water van buitenaf. Het gebruik van oordruppels dient hier om klachten van jeuk en pijn te behandelen, het loopoor droog te krijgen en om eventuele nadelige gevolgen van een loopoor (littekenvorming, gehoorverlies) te bestrijden. Ook kan de nko-arts een behandeladvies geven voor de eventuele neusinfectie.
Het verschil kan echter zijn, dat een trommelvliesperforatie een grotere toegang geeft van de uitwendige gehoorgang naar het middenoor, dan de kleinere opening van het trommelvliesbuisje doet. Hierdoor kan de hoeveelheid oordruppels, die in het middenoor belandt, verschillen. Hoe het vocht uit het oor eruit ziet, kan zeer uiteenlopend zijn: van helder snotachtig tot stinkend groen, soms zelfs met bloedbijmenging. Bloed-bijmenging is geen verontrustend symptoom.

3. Vochtige afscheiding uit een geopereerd oor.

Als gevolg van een ooroperatie kan vochtige afscheiding ontstaan. Er zijn vele soorten ooroperaties en daarom ook vele oorzaken aan te geven voor een loopoor.
Uw nko-arts is op de hoogte van de situatie in uw geopereerde oor. De nko-arts zal rekening houden met individuele factoren, zoals bijvoorbeeld het bestaan van een trommelvliesperforatie en eerder gebruikte oor-druppels.

Soorten oordruppels en de toepassing ervan

Er zijn zeer veel soorten en merken oordruppels. Het is niet ongebruikelijk dat oogdruppels als oordruppels worden gebruikt.
Oordruppels kunnen één of meer medicamenten tegelijk bevatten. Er kunnen antibioticabestanddelen in verwerkt zijn, ontsmettende stoffen en/of ontstekingsremmende stoffen. Iedere (oor)druppel heeft zijn eigen houdbaarheidsdatum en bewaaradvies. Let hier goed op!
Het heeft weinig zin om een oordruppel toe te dienen in een oor vol ontstekingsvuil. Reinig het ontstoken oor voorzichtig met een wattenstaafje (zie verder), waarmee het vuil kan worden opgezogen/weggedept. Bij een geopereerd oor zal de kno-arts het oor vooraf kunnen reinigen. Uitspuiten van het ontstoken oor is niet altijd de juiste oplossing.
Uw nko-arts zal aangeven:

  • hoe vaak,
  • hoeveel en
  • hoe lang minimaal

u de oordruppels dient te gebruiken. Vooral de duur van de behandeling is erg belangrijk ter voorkoming van herhaling van de infectie en ter preventie van bijwerkingen.

Oordruppels moeten worden gestaakt als:

  • oorsuizen (tinnitus) ontstaat.
  • duizeligheid ontstaat.
  • herhaalde pijnklachten ontstaan direct na het toedienen van de oordruppels.

Overleg met uw nko-arts bij twijfel!

Hoe moet een oor gedruppeld worden?

oordruppels1Laat iemand de buitenzijde van het oor schoonmaken met een watten-stokje, waarbij altijd een deel van het wattenpluimpje zichtbaar moet blijven. Verwarm de druppels (om duizeligheid te voorkomen) eventueel tot op lichaamstemperatuur door het flesje vooraf 10 minuten in de hand te nemen.


oordruppels2Ga liggen, waarbij de oorschelp naar achter-boven moet worden getrokken om de gehoorgang recht te maken. Laat een ander druppelen, hij/zij kan zien of de druppels goed de gehoorgang ingaan.


oordruppels3Blijf na het druppelen ongeveer 5 minuten liggen. Druk gedurende deze tijd enige malen op het oorklepje


oordruppels4en trek aan de oorschelp af. Zo pompt u de druppels optimaal naar binnen.


Controle na oordruppelbehandeling

Afhankelijk van de ernst en oorzaak van de ontsteking wenst uw nko-arts u op controle te zien. Volg de instructies van uw nko-arts steeds goed op. Indien de oordruppels niet het gewenste effect hebben, kunt u altijd contact opnemen met uw nko-arts.

Bijwerkingen van oordruppels

Gehoorschade

Het is belangrijk om te beseffen dat de oorontsteking zelf gehoorverlies kan veroorzaken in een klein percentage. Dit hangt af van de voorgeschiedenis van de patiënt. Ook het gebruik van oordruppels kan blijvend gehoorverlies veroorzaken, vooral bij ondeskundig gebruik. Bij de meeste oordruppels staat in de bijsluiter vermeld dat het niet gebruikt mag worden in geval van een gat in het trommelvlies. 

In geval van een oorontsteking bij een trommelvliesperforatie zal uw nko-arts u toch een dergelijke oordruppel voorschrijven. Het risico op gehoorverlies door de oordruppels is vele malen kleiner dan het onbehandeld laten van het ontstoken oor. Uw nko-arts heeft daarom toch voor de betreffende oordruppel - als beste behandeling - gekozen. Als na toedienen van oordruppels oorsuizen of duizeligheid ontstaat, dient u te stoppen met de behandeling en te overleggen met uw kno-arts.

Overgevoeligheidsreactie

Bij ieder medicament kan een overgevoeligheidsreactie optreden, dus ook bij het gebruik van oordruppels. Roodheid van de huid, jeuk, aanhoudende vochtafscheiding of oorpijn direct na het druppelen moeten als een aanwijzing hiervoor gezien worden. Overleg dan met uw nko-arts.

Resistentie-ontwikkeling

Het frequent gebruiken van (dezelfde) oordruppels kan resistentie in de hand werken. Dit betekent dat de betrokken bacteriën steeds ongevoeliger worden voor behandeling. Uw nko-arts zal hier rekening mee houden.