Septumcorrectie (septoplastie)

Functie van de neus

De neus is onderdeel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. De neus filtert 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen. Deze deeltjes slaan neer op het slijmvlies en worden met neusslijm, via de keel, doorgeslikt. Naast de reuk zorgt de neus dus voor een zo goed mogelijke ademhaling. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij stemvorming en verloopt de afvoer van traanvocht via de neus.

Functiestoornissen in de neus

De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door een verkoudheid zoals bij iedereen wel eens voorkomt of door een allergie. Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van het inwendige van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften scheidt. Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot een reeks van klachten, zoals bijvoorbeeld een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Dit is een verklaring voor het feit dat het rechtzetten van het neustussenschot (septumcorrectie) een operatie is, die veel voorkomt. De tekening hieronder toont het beoogde resultaat.

septumcorrectie

Onderzoek

Met een hoofdlamp en neusspeculum kan de neus onderzocht worden op afwijkingen van het neustussenschot, slijmvlieszwellingen, poliepen, of secreties. Met een endoscoop (kijkbuis) zijn de afvoergangen van de neusbijholten te bekijken en kan ook achter in de neus gekeken worden. Hiermee wordt de ernst van de afwijking en zijn weerslag op de sinussen en slijmvliezen geëvalueerd. Een CT-scan van de neus wordt over het algemeen uitgevoerd waarop een beter beeld van de septumafwijking met eventuele tekenen van sinusitis kan worden gezien. Door de afwijking in de neus met slechte ventilatie van de neusholten tot gevolg, is chronische sinusitis bij vele patiënten tevens te zien.
Na overleg met de arts, werd een septumcorrectie voorgesteld, eventueel gecombineerd met een sinusoperatie als ook chronische sinusitis bij u aanwezig is. De arts zal u hierover uiteraard informeren.

Preoperatief onderzoek

De operatie gebeurt onder volledige verdoving. Dit impliceert dat u lichamelijk in orde moet zijn om dit te ondergaan. Daarom dient u vooraf (best 1 week) bij uw huisarts langs te gaan voor de preoperatieve onderzoeken zo U de leeftijd van 50 jaar of meer heeft bereikt. Deze bestaan uit een hartonderzoek (hartauscultatie en zo nodig ook een EKG), longonderzoek (longauscultatie en zo nodig een radiografie van de longen) en een bloedonderzoek. Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis dient er eventueel uitgebreider onderzoek (cardiologie, neurologie, pneumologie) te gebeuren. Dit zal met u worden besproken en de nodige afspraken zullen worden gemaakt.

Opnamedag

De opname vindt plaats op de dag van de operatie. Afhankelijk van het operatieprogramma krijgt u bij het inschrijven van de operatie een uur van verwachte opname. Opnames kunnen gebeuren vanaf 7u00. De dag van de opname dient u nuchter te zijn. Dit veronderstelt dat u niets meer gegeten of gedronken hebt sinds middernacht. Als u chronische medicatie neemt, gelieve dit aan de (huis)arts te melden, want bepaalde medicatie mogen vóór de operatie met een kleine slok water ingenomen worden. 

Eerst en vooral meldt u zich aan op de opnamedienst. Deze bevindt zich op de gelijksvloer, eerste deur links bij het binnenkomen van het ziekenhuis (Inschrijvingen). Na uw opname wordt u naar de chirurgische afdeling verwezen (1ste verdiep) waar u wordt opgenomen en de nodige administratie in orde wordt gebracht. Vanuit de chirurgische afdeling zal u vervolgens naar het operatiekwartier worden gebracht.

Operatie

De operatie gebeurt inwendig in de neus. Aan de buitenzijde is er dus geen litteken zichtbaar. Via de linker neusgang wordt het slijmvlies beiderzijds van het tussenschot losgemaakt en de afwijking ter hoogte van het kraakbeen (vooraan in neus) of bot (achteraan in neus) wordt weggenomen. Het slijmvlies wordt daarna teruggevlijd en de incisie wordt dichtgemaakt met een hechting. Beiderzijds van het tussenschot wordt een wiek achtergelaten voor tamponnade en goede heling.
Indien er tevens ook een ingreep aan de sinussen werd uitgevoerd, wordt daar een zelfoplosbare gel aangebracht.

Na de operatie

U kan in de loop van de voormiddag daags nadien het ziekenhuis verlaten nadat de arts bij u is geweest voor informatie en om de nodige afspraken te maken. De wieken blijven over het algemeen 24u ter plaatse en worden voor uw ontslag verwijderd.

Er wordt een spray voorgeschreven om na de operatie te gebruiken. Uiteraard kan u deze nog niet gebruiken de eerste 24u omdat er een volledige tamponade in de neus aanwezig is. Na het verwijderen van deze wieken mag  Rhinospray (met of zonder eucalyptus) gedurende de eerste week gebruikt worden ter verdere ontzwelling van het neusslijmvlies. Dit mag meerdere malen per dag worden gebruikt, zo nodig. Daarnaast mag U de neuszalf (Rhinovita New en Neobacitracine) veelvuldig in de neus aanbrengen de eerste 14 dagen na de ingreep. Tenslotte mag U, indien gewenst, ook een fysiologische oplossing of ook wel“zoutwater” genoemd, gebruiken vanaf ongeveer de tweede week na de operatie. Ook dient deze minimaal 3 maal daags te worden gebruikt en is noodzakelijk voor de verdere reiniging en nazorg van het neusslijmvlies. Indien nodig mag de Rhinospray nog worden verder gebruikt die tweede week, maar deze wordt daarna best afgebouwd in gebruik.

Na de operatie zult u in de regel niet onmiddellijk verbetering van de klachten merken. Vaak is het zelfs zo dat de klachten de eerste weken wat toenemen. Na ongeveer vier tot zes weken kunt u een verbetering verwachten. In de loop van de eerste week na de operatie zal u worden uitgenodigd op de polikliniek voor controle en ook de eerst reiniging van de neus. Na de operatie vormen er zich namelijk korsten in de neus die verwijderd moeten worden. Gebeurt dit niet dan kunnen de gemaakte openingen naar de neusbijholten weer dicht groeien. Afhankelijk van het genezingsproces in de neus zullen er nadien nog enkele controle-onderzoeken gebeuren waarvan u gaandeweg de nodige afspraken zult meekrijgen.